Hakasleppet

 

 

…er et ca 25 mil langt skogsløp beliggende sentralt på Østlandet, med start på Åstjern ca 10 mil utenfor Oslo. Hakasleppet tar sikte på å være et løp som skal “treffe” kjørere med ulike målsetninger. Vi har forsøkt å skape et konsept som passer for løpere som er i oppkjøringsfase til Finnmarksløpet, kjørere som hadde Femundløpet som hovedmål og som har fått hvilt noen dager etter det. Dette er ett glimrende løp også for de som normalt ikke kjører konkurranser. Her kjører man vanligvis trygt og godt i skogen på gode løyper. Løypene går i variert terreng og på skogsbilvei. For den erfarne, vil større spann gi utfordringer og litt action.

Grunntanken med det forenklede regelverket som er skapt for løpet, er å signalisere veldig klart at hensynet til hundenes ved og vel veier tyngst, og at dette med all tydelighet alltid skal prioriteres foran å “stå i konkurransen”.

I tillegg er det viktig for oss at løpet skal kunne kjøres uten hjelp av handler-team dersom kjører ønsker det. All hvile skal bl.a gjennomføres feltmessig, og alt fòr og utstyr skal medbringes fra start.

Vi holder en lav-kost profil, dvs du får mye for startkontingenten på 1200,-. Du får flotte og varierte løyper, vann og halm på sjekkpunktene, sosialt samvær. Løpet starter lørdags morgen den 20. februar 2016. Du er i mål på søndagen og slipper å bruke feriedagene dine 🙂

Løpet har godt med hviletid og bør være gjennomførbart for alle som har kjørt jevnt igjennom høsten og vinteren. Hakasleppet er er også kvalifiseringsløp for femundsløpet og er også med i norgesrankingen

Premier har vi det? Hvem vet hva som dukker opp 🙂

Stemning rundt bålet