Løypebeskrivelse

 

Løypa  for 2016 er ca 234 Km (justeringer kan komme som følge av snø og isforhold
Sjekkpunktet Langen er nå erstattet av sjekkpunkt Piptobakk. Løypebeskrivelsen og distanser vil derfor bli justert noe!
Sjekk Google kartet og nedlastinger av GPS filer, lenger ned på siden

 1. etp: 76,3 km.
Åstjern – lygna – Huldertjern – Toputt – Langen – Hadelandsrunden til Jeppedalen (Vanlig kjøreretning rundt H-Runden) – Over Bjønnkollen – Lomtjern – Merratjernsveien-Ruinen- Langen-Sjekkpunkt Piptobakk 1.

Beskrivelse:
Etappen starter med lett kupert terreng en del myrer og små vann. Stiger lett opp til Lygna. På Lygna krysser vi Hadelands store skiutfartssted. Du kommer inn i skiløypa og kommer først til en tunell før du kommer umiddelbart kommer til en veipassering og mye skiløyper. Slik kjører du her. Vi følger over myrer og vann i flott terreng til vi igjen møter skiløypa her. Vi kjører i skiløypa ca 3 km og kommer til et kort brattheng hvor løypa tar av og fortsetter uten uten flere  skiløyper. Fortsetter med flatt og fallende terreng ned til Sjekkpunkt Lille Langen som man skal passere rett gjennom. Traseen fortsetter med fallende høydemeter ned til Jeppedalen. Etter veikryssing i Jeppedalen kommer noen kraftige stigninger som man normalt forserer på 4-5 minutter. Deretter kupert terreng på Skrukkeliasiden der løypa i sum stiger opp mot Sjekkpunkt Piptobakk 1.

2. Etp: 51,4 km.
Piptobakk 1- Langen – Moldenlangen – Toputthytta – Merratjernsvn.  – Ruinen – Kvernsjøveien –  Stormyra –Høvervatenet  – Grautbrudalen – Veikryssing Gml Hadelandsveien – Avalsjøen – Snellingen- Råbjørn – Råsjøen – Knepphauglia – Hakkim – Sjekkpunkt Hakkim

Beskrivelse:
Ut fra sj.pnk rundt vannet og inn på stikkveien til Piptobakk, samme vei som man kommer inn. Stigning opp mot Langen og Moldenlangen. Opp bratte bakker til venstre mot utsiktspunkt over Langen, og ned forbi Toputthytta og lett fallende ned til Merratjernsvn. Derfra opp til Ruinen før man kjører opp Kvernsjøveien, høyere ved kvernsjøputtene motsatt av normal kjøreretning på Hadelandsrunden. Så tar man til venstre ved Høvervatenet, over Grautbrudalen til vegkryssing Gml Hadelandsvei og ned på Avalsjøen. kraftig stigning til Snellingen og inn i søndre del av løypenettet. Søndre del byr på idylliske myrer og vann på rekke og rad. Kupert terreng, svingete og opp og ned hele tiden frem til Sjekkpunkt Hakkim og 4 timer hvile på “villmarkssjekkpunkt”.

 3. etp: 55,5 km.
Sj.Pkt Hakkim – Råsjøen – Råbjørn – Vombakken – Asakskogen– Vegkryss Gml Hadelandsvei – Kvernsjøveien – Høvervatna – Sjekkpunkt Piptobakk 2

Beskrivelse:
Ut fra sjekkpunkt og kjører Kolsjøen , Tvekjeller videre en noe frisk nedkjøring etter Golan. Deretter mot Råsjøen hvor vi kommer tilbake på tidligere spor fra etappe 2. Tilbake delvis samme vei som vi kom , men vi tar av på Råbjørn og kjører over Joputt til Vombakken. Krysser Gml Hadelandsveien og kjører via Asakskogen og Kvernsjøveien.  Hadelandsrunden motsatt av normal kjøreretning til Pipetobakk 2.

4. etp: 51,6 km.
Piptobakk 2 – Langs Langen – Ruinen – Jeppedalen – Middagskollveien – Sørseterveien – Lomtjern – Fugleåsveien – Langslenga – Fellessetra – Lygna – Åstjern.

Beskrivelse:
Etappen starter ut fra Piptobakk 2 og kjører opp til Langen (H-Runden motsatt av vanlig kjøreretning ned til Ruinen). Ned til og forbi Ruinen til Jeppedalen. Fra Jeppedalen kjører vi det lengste alternativet på Middagskollveien om Skrukkelia. Derfra over Lomtjernshøgda. Ved Lomtjern svinger vi høyre ut Fuglåsveien og over den store myra Langslenga. Derfra kommer vi tilbake til “Lygna-traseen” og kjører tilbake mot Åstjern motsatt vei som vi kjørte ut på 1. etappe. Siste etappe “faller” i starten før den stiger oppover til Lygna og inn til Åstjern for målgang.
Totalt en annerledes langdistansetrasé med mye variert terreng. Det meste er i tett skogsterreng. Utfordringen blir først og fremst å være konsentrert på løypemerkingen slik at man ikke kjører feil. Ingen vil kjøre seg bort på en slik måte at de havner i trøbbel, men det er mulig å velge feil retning og ødelegge sin egen mulighet for å konkurrere. Vi kommer til å sette alt inn på å gjøre merkingen veldig tydelig, men en del veivalg kommer brått på og er man først uoppmerksom kan man komme feil.

Kart er i praksis ikke så mye til hjelp da de som ikke er kjent neppe vil klare å orientere etter dette

 

GPS filer
Her kan du laste ned løypekart til bruk i GPS. Last ned den zippede filen, åpne nedlastinger, klikk på filen, velg “pakk ut alle”. det skal nå være fire filer en for hver etappe. Bruk ditt GPS program for å overføre filene til din GPS.

GPX filer: Hakasleppet_2015gpx

KML filer: Hakasleppet_2015kml

Kartet på Google! Zoom inn! Velg hvilke etapper du vil vise i menyboksen øverst til venstre i kartet!