Regler

 

Regelverk (pr 8. oktober 2015 med forbehold om mindre justeringer)

Spannklasser:
• Åpen (14 sp), Begrenset (8 sp)
• Juniorer, fra det kalenderår man fyller 15 år kan man kjøre Begrenset kl.

Løypa:
• Start og målgang på Åstjern, 11 km inn på skauen fra Brandbu sentrum på Hadeland.
• Starten går kl 0800 lørdag 20 februar. Åpen klasse starter først.
• Løypa går i variert og tidvis svært kupert skogsterreng fra Åstjern via Lygna i nord, over til Jeppedalen og Skrukklia i øst og ned til Hakkim på Romeriksåsen i sør. Deretter går løpet tilbake til Åstjern. Løypa er stedvis teknisk utfordrende.
• Avhengig av snø- og isforhold er løypa mellom 20 – 25 mil.
• Løypa følger standard merking for hundekjøring, rød, gul og blå. Rød=sving til den siden som skiltet står på. Gul=faremoment, Blå=rett vei. Eksempel: du skal til høyre i ett kryss. Ett par spannlengder før krysset får du da et rødt merke på høyre side av løypa. Når du så har svingt til høyre får du deretter ett blått merke(vilkårlig side av løypa) som bekrefter at du er på riktig vei. Legg merke til at merkene kan ha annen farge på baksida (feks at traseen kjøres reversert senere). Fargen gjelder mao i kjøreretningen. Gule skilt brukes på samme måte, kan stå alene eller sammen med feks rød, som da vil markere en sving med faremoment. Faremomenter kan være dumper, hull, krappe svinger, trafikale forhold etc.

Regler:
• Kjørerne skal klare seg selv, uten hjelp fra handler under hele løpet. Unntak er at kjører kan sette ut hund på sjekkpunktene og overlate disse til handler. Dersom en kjører ikke har handler, vil Hakasleppet sørge for at dropp-hunder tas med tilbake til Åstjern.
• Det er IKKE depot, det vil si alt utstyr, fôr, klær etc må bringes i sleden fra start.
• Sjekkpunktene er feltmessige. Kjører har ikke lov til å hvile i bil, bobil eller lignende under løpet.
• Obligatorisk hvile 3 (+ tidsutjevning) + 4 + 3 timer henholdsvis på Piptobakk 1, Hakkim,  Piptobakk 2.
• Kjørerne tilbys vann og halm på sjekkpunktene. Halmen SKAL ryddes av kjører. Kjører får ikke godkjent utkjøring om plassen ikke er ryddet. De medbrakte rullene med søppelsekker anvendes til formålet.

Informasjon til kjørere:
• Arrangøren vil søke å legge ut all nødvendig informasjon om løypa, starten, vær-og føreforhold på Facebooksiden til Hakasleppet og på Hakadal Sledehundklubb sin hjemmeside fortløpende frem mot løpet.
• Kjørermøte er obligatorisk og starter kl 0645 lørdag morgen.

Obligatorisk utstyr:
• 2 stk. 5. kg`s sekker med ved. ( 1 avleveres på Langen 1 og 1 avleveres på Hakkim)
• Varmedekken til samtlige hunder
• GPS og Mobiltlf. ( Til enhver tid fungerende)
• Førstehjelpskit til kjører og hunder
• Alt du trenger av fôr til så vel kjører som hunder under hele løpet.
• Minimum 1 snøanker.
2 ruller søppelsekker. Disse skal du bruke til Halm underveis!
• Det du trenger for trygg oppstalling på sjekkpunkt. (husk at andre også skal føle seg trygg på din oppstalling).
• Alt du trenger for å ta vare på deg selv og dine hunder på en fullt ut forsvarlig måte.
• Stikkprøver av obligatorisk utstyr kan gjøres på alle sjekkpunkt, start og målgang

Dyrevelferd
• Alle hunder som skal delta i løpet skal være fylt 18 mnd.
• Vaksine: Alle hunder som skal delta i løpet skal kunne fremvise dokumentasjon på gyldig vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, og parvovirus.
• Hunder som er skadet eller syke skal tas ut av løpet. Race Marshall og sjekkpunktansvarlig har myndighet til å beordre en hund tatt ut av løpet dersom en kjører ikke selv evner å ta den ut.
• En kjører kan/vil bli disket dersom han/hun tydelig ikke tar godt hånd om egne hunder.
• En alvorlig skadet hund, eller en hund som er syk, kan IKKE settes igjen på sjekkpunkt uten at denne overlates til en handler eller annen person som kan passe på hunden. Dette er kjøres ansvar. Hakasleppet tar ikke ansvar for slike dropp-hunder.
• Død Hund: Dersom en hund dør under løpet skal denne fraktes tildekket i sleden til neste sjekkpunkt. Kjører kontakter sjekkpunktansvarlig og informerer. Død hund er uavhengig av dødsårsak ensbetydende med brutt løp. Eventuell obduksjon av død hund gjøres for kjørers regning.