Kontakt oss

 
Nesten hele styret!

Nesten hele styret! Robert, Håvard, Arild, Snorre, Ståle og Morten. Inger-Johanne var dessverre ikke tilstede. Foto: TG

Styre & Stell i klubben:

Her melder du deg inn i klubben

Styret:

Navn

Telefon

E-post

Leder Robert Hallingfoss 922 19 646 robert at oyvindmoen.no
Nestleder Morten Borgen 99 10 07 05 moborgen at online.no
Redaktør Torunn Garder 900 04 090 torua at online.no
Kasserer Ståle Pettersen  900 24 528 kasserer at hakadalsledehundklubb.no
Sekretær Inger-Johanne Lundgren 908 92 902 inger-johanne at injo.no

Styremedl  *1

Styremedl  *2

Håvard Dille

Snorre Næss

 91 354 666

911 16 320

 havard.dille at no.abb.com

snorre at hundekjoring.no

Varamedlem Arild Stangnes 926 18 061 astan2 at online.no
Akt. Komité, leder Håvard Dille 913 54 666 havard.dille at no.abb.com
Akt. komité Arne Iversen 911 62 212 arneivers at icloud.com
Akt. komité Sverre Ekra 970 78 165 Sverre.Ekra at nittedalsnettet.no
Seminarkomité, leder   *2 Snorre Næss 911 16 320  snorre at hundekjoring.no
Seminarkomité Nina Skramstad 95 9301 03 nina at sporhunden.com
Seminarkomité Svein Dufseth 934 10 144 svein.dufseth at ergogroup.no
Seminarkomité Trond Morten Helgesen 907 78 436 trond.morten.helgesen at rema.no
 Utnevnes av styret
Red.komité Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen at stortinget.no
Festkomité leder Arild Stangenes 926 18 061 astan2 at online.no
Festkomité Pål Skjennum 412 85 906 paalskjennum at hotmail.com
Festkomité Thore G. Bjørndal 911 020 56 thorebjoerndal at gmail.com
Øvrige kontaktpersoner
Pressekontakt Morten Borgen 991 00 705 presse at hakadalsledehundklubb.no
Valgkomité Henning Berg
Valgkomité Per Olav Gausereide 481 41 100 perolavg at hotmail.no
Revisor Jan Erik Bårli 908 815 60 erbaarli at online.no
Revisor Mona Hallingrød 918 35 444 mona.hallingrod at gmail.com
Webmaster Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen at stortinget.no
Løypebas nord Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen at stortinget.no
Løypebas midt Per Olav Gausereide 481 41 100 perolavg at hotmail.no
Løypebas sør Snorre Næss 911 16 320 snorre at hundekjoring.no

Adresse: Postboks 60, 1488 HAKADAL

E-post : post at hakadalsledehundklubb.no

Organisasjons nummer: 993 502 049

Bankkonto: 2030 20 40 754

IBAN: NO2820302040754 Swift/BIC: SPTRNO22

Alle fakturaer sendes til kasserer at hakadalsledehundklubb.no

Klubbens side på Facebook

Hakasleppet på Facebook

Frivillige til Hakasleppet på Facebook

Youtube