Om oss

 

Klubben har pr. i dag 150 medlemmer. Mange av klubbens medlemmer bor i  Hakadal, Nittedal og Hadeland. Resten av medlemsmassen kommer fra store deler av Romerike, Hurdal, Oslo og Mjøsregionen. I tillegg har klubben etter hvert fått medlemmer spredt ut over hele Østlandsområdet. Mange av medlemmene er aktive konkurransekjørere, noen er på verdensmesternivå – og mange trives best med turkjøring. Vi har plass til flere medlemmer i begge kategorier!

Referat fra styremøter finner du her