Kontakt oss

 

Styre & Stell i klubben:

Her melder du deg inn i klubben

Styret:

Navn

Telefon

E-post

Leder Robert Hallingfoss 9221 9646 post@hakadalsledehundklubb.no
Nestleder Eivind Christiansen 4125 4081 eivind.christiansen@hotmail.com
Redaktør Cathrin Sandnes 452 16 250 cathrin.sandnes@hotmail.no
Kasserer Anne Barbro Svihus 920 22135 ab.svihus@gmail.com
Sekretær Morten Rønseth 9916 8000 morten@ronseth.no

Styremedl  *1

Styremedl  *2

Håvard Dille

 

 91 354 666

 

haavarddille@gmail.com

 

Varamedlem Terje Dietrichson 930 63 549 terjedietrichson@hotmail.no
Akt. Komité, leder Håvard Dille 913 54 666 haavarddille@gmail.com
Akt. komité Trond Risebrobakken 970 20 210 risebrobakken@gmail.com
Seminarkomité, leder Jan Erik Bårli 904 09 280 je.baarli@gmail.com
Red.komité Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen@stortinget.no
Øvrige kontaktpersoner
Pressekontakt presse@hakadalsledehundklubb.no
Valgkomité
Revisor Trond Risebrobakken 970 20210 risebrobakken@gmail.com
Revisor
Webmaster Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen@stortinget.no
Løypebas nord Morten Borgen 991 00 705 moborgen@online.no
Løypebas midt Per Olav Gausereide 481 41 100 perolavg@hotmail.no
Løypebas sør Snorre Næss 911 16 320 snorre@hundekjoring.no

Adresse: Postboks 60, 1482 NITTEDAL

E-post : post at hakadalsledehundklubb.no

Organisasjons nummer: 993 502 049

Bankkonto: 2030 20 40 754

IBAN: NO2820302040754 Swift/BIC: SPTRNO22

Alle fakturaer sendes til kasserer at hakadalsledehundklubb.no

Klubbens side på Facebook

Youtube