Kontakt oss

 

Styre & Stell i klubben:

Her melder du deg inn i klubben

Styret:

Navn

Telefon

E-post

Leder Geir Wiik 9777 9961 post@hakadalsledehundklubb.no
Nestleder Eivind Christiansen 4125 4081 eivind.christiansen@hotmail.com
Redaktør Morten Rønseth 9916 8000 morten@ronseth.no
Kasserer Anne Barbro Svihus 920 22135 ab.svihus@gmail.com
Sekretær Eirik Hauge 943 96626 eirikhauge1@hotmail.com

Styremedl  *1

Styremedl  *2

Håvard Dille

Trond Morten Helgesen

 91 354 666

907 78 436

 havard.dille@no.abb.com

trond.morten.helgesen@rema.no

Varamedlem Veronica 97710473 veronica.gulbrandsen@gmail.com
Akt. Komité, leder Håvard Dille 913 54 666 haavarddille@gmail.com
Akt. komité Trond Risebrobakken
Akt. komité Ronny Lindkvist
Ronny Sveberg
Seminarkomité, leder Trond Morten Helgesen 907 78 436 trond.morten.helgesen@rema.no
Seminarkomité, leder (fra 1. jan 2021) Marian Julianne Flage 46974004 marianflage@gmail.com
Seminarkomité
Seminarkomité
Seminarkomité
 
Red.komité Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen@stortinget.no
Festkomité leder Veronica Gulbrandsen 97710473 veronica.gulbrandsen@gmail.com
Festkomité Erik Roberto Hetager
Festkomité
Øvrige kontaktpersoner
Pressekontakt presse@hakadalsledehundklubb.no
Valgkomité
Valgkomité Per Olav Gausereide 481 41 100 perolavg@hotmail.no
Valgkomité Henning Berg
Revisor Trond Risebrobakken 970 20210
Revisor
Webmaster Thomas Andresen 415 19 262 thomas.andresen@stortinget.no
Løypebas nord Morten Borgen
Løypebas midt Per Olav Gausereide 481 41 100 perolavg@hotmail.no
Løypebas sør Snorre Næss 911 16 320 snorre@hundekjoring.no

Adresse: Postboks 60, 1488 HAKADAL

E-post : post at hakadalsledehundklubb.no

Organisasjons nummer: 993 502 049

Bankkonto: 2030 20 40 754

IBAN: NO2820302040754 Swift/BIC: SPTRNO22

Alle fakturaer sendes til kasserer at hakadalsledehundklubb.no

Klubbens side på Facebook

Youtube