Årsmøte

 

13. mai 2017 -

Årsmøte, antagelig på Vombakkhytta, Tidspunkt kommer senere