apr 242014
 

Årsmøte i Hakadal Sledehundklubb lørdag 24.mai 2014
Årsmøtet holdes på Vombakken i Nannestad, klokka 18:00.

Saksliste:
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
opptelling av stemmeberetige medlemmer
Gjennomgå styrets årsberetning
Godkjenne regnskap
Vedta budsjett
Gjennomgå NHF tingpapirer og evt. instruksjon av tingrepresentanter
Innkomne forslag
Valg
Etter årsmøtet blir det den tradisjonelle grillfesten. Klubben stiller med varm grill, engangsbestikk og tallerkener. Ta med mat og drikke.
Plassen har fine muligheter for oppsetting av telt. Ellers, ta med liggeunderlag og sovepose, så skal det nok bli en mulighet for soveplass. (Inne på hytta).
Veiforklaring: Fra Hakadal/Roa: Kjør E16 mot Gardermoen/Oslo. Ta av ved Vollhaugmoen. Så til venstre og bort på Gml Hadelandsv. Ta så til venstre i retning mot Hadeland. Etter ca 6 km inn til venstre mot Vombakken. (ca 500 m etter avkjøringen til Asakskogen).

Årsmøte saker må meldes til styret skriftlig. Forslag må være styret i hende senest den 10. mai 2014.
Forslag sendes til:
hakasleppet @ hakadalsledehundklubb.no, eller
Hakadal Sledehundklubb, Postboks 60, 1488 Hakadal

Styret i Hakadal Sledehundklubb