jan 302015
 

Rally Hadeland 2015

Varksuu hæær!

Imorgen Lørdag den 31. januar arrangeres Rally-Hadeland! Det er ett “lite rally” i år. Dvs begrenset antall strekninger og antall deltakere. Dette rammer først og fremst våre kjørere som bruker strekningene mellom Hennung og Åstjern og de som bruker Helgedalen. Se vedlagte kart! Husk på at det ellers blir mye biltrafikk og publikum på veiene rundt dette området. Veiene er i utgangpunktet stengt mellom 0700-1900.  Det er 72 startende se Rally-hadeland for mer info. OBS OBS ! Det er sparsom med sperrebånd mot våre traseer!