Vaksinering og merking med microchip

 

Vaksinering og merking med microchip

Det er ikke alltid lett å vite hva som gjelder for vaksinering og chipmerking av hund, her er en oppdatert oversikt med de siste endringene som ble tatt inn i det nye kjøre– og arrangementreglementet til NHF i 2016.

Vaksinering

 • Alle hunder som skal delta på konkurranse i regi av NHF skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse/hepatitt (DHP). Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet hos hunder over 1 års alder er 3 år, dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.
 • Alle hunder som skal delta på konkurranse i regi av NHF bør ha gyldig vaksine mot kennelhoste. NHF anbefaler en nasal vaksine som beskytter både mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus (BbPi). Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet er 1 år dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.
 • Etter førstegangs vaksinering gjelder en karenstid på 28 dager. Etter revaksinering gjelder en karenstid på 14 dager. Etter vaksinering med nasal vaksine (BbPi) mot kennelhoste gjelder en karenstid på 42 dager. Innenfor karenstiden får ikke hundene delta på konkurranse i regi av NHF.
 • Arrangør kan fastsette strengere regler for gjennomført vaksinering.

Vanlige vaksiner:

 • Nobivac DHP (valpesyke, hepatitt og parvovirus) – 3-årig vaksineintervall, påbudt på alle løp, jaktprøver og utstillinger. Finnes også i kombinasjon med Pi, Nobivac DHPPi.
 • Nobivac Pi (parainfluensa) – 1-årig vaksineintervall, anbefales å tas hvert år mot kennelhoste i årene imellom DHP vaksineringen.
 • Nobivac BbPi – nese-vaksine mot Bordetella bronchiseptica og parainfluensa, de vanligste årsakene til kennelhoste. Da kennelhoste kan forårsakes av mange andre virus og bakterier, kan hunden din allikevel få kennelhoste, men forventes å få et mye mildere forløp. Vaksinen består av levende Bordetella bronchiseptica stamme B-C2 og levende parainfluensavirus stamme Cornell. Hunden vil være smittebærer i minst 4 uker etter vaksinering, NHF har satt en karenstid på 6 uker. 1-årig vaksineintervall.
  Vil være påkrevd av både Finnmarksløpet og Femundsløpet fra og med sesongen 2017.
 • Nobivac Rabisin (rabies) – påbudt ved utenlandsreiser, eller ved kjøring gjennom Finland for å reise til Finnmark. Hunder som kun forflyttes mellom Norge og Sverige trenger ikke å være vaksinert mot rabies.
  Vaksinen er f.o.m. 2017 gyldig i tre år, men det forutsetter at hundene har tilstrekkelig grunnimmunisering av vaksinen. “En måned” = 30 dager. Revaksinering med Rabisin skal således foretas
  i løpet av de siste 30 dager før samme datum påfølgende år. Dersom siste vaksineintervall var kortere enn dette så kan ikke neste intervall være 3 år, da må det være 1 år = revaksinering innen de siste 30 dgr før samme dato neste år.
  NB! produsenten av Nobivac Rabisin anbefaler at dyr ved vaksinering med Nobivac Rabisin ikke skal motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før-14 dager etter at dyret vaksineres.
 • Nobivac Lepto – leptospirose forårsakes av leptospirabakterier. Leptospirose forekommer sjelden i Norge, men er vanlig i Middelhavslandene og i Øst-Eurpoa. Derfor anbefales vaksinasjon av hunder som skal reise til disse landene.

 

Valper skal ha sin første vaksine av oppdretter når den er 8 uker gammel. Dette er en vaksine mot Parvovirus (DHP). Neste vaksine, DHPPi, blir gitt når valpen er 12 uker gammel. Denne vaksinen blir så gjentatt 1 år etter 12 ukers vaksinen. Man kan også gi en ny runde DHP ved 16 uker, dette for å sikre at valpen vil ha fått minst én dosering der mors antistoffer ikke blokkerer valpens respons. Helt unge valper som er utsatt for stort smittepress, kan vaksineres allerede fra seks til åtte ukers alder.
Etter grunnvaksineringen (12 ukers og 1 år) skal videre vaksinering være 1 gang i året. Hvis hunden din er over 12 uker første gang den blir vaksinert, holder det å revaksinere hunden med 1 års mellomrom. Vaksineringen kombineres da med en årlig sjekk/helsekontroll.
DHPPi vaksinerer man med hvert 3. år etter grunnvaksineringen. De to mellomliggende årene gis vaksinen Pi eller BbPi, som beskytter mot kennelhoste. Pi blir satt under huden som alle andre vaksiner, BbPi blir gitt nasalt. Å få vaksine i nesen kan føles ubehagelig for hunden og den kan forsøke å vri seg unna. Men, det er bare mikrodråper av vaksinen som skal til for å gi effekt.

NHF anbefaler at vaksinene gis i perioder der hundene ikke står i trening, for best mulig vaksine resultat og minst mulig belastning på hundene.

På løp må deltagere fra andre land også ha vaksinert i henhold til Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort.

Vaksinasjonskortet skal inneholde:

 • Hundens navn
 • Fødselsdato
 • Chipnummer og dato for innsetting av chip.

 

Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med dennes signatur.
Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering.
Ved revaksinering skal chip sjekkes av veterinær.

Microchip

 • Chipnummer skal føres inn i hundens vaksinasjonspass med dato for innsetting.
 • Chip skal settes inn senest ved vaksinering.
 • Veterinær skal alltid sjekke chip når hunden vaksineres/revaksineres. Dette har 2 funksjoner: sjekke at det er riktig hund som vaksineres, og man får en kontroll på at hundens chip virker.

 

NHF anbefaler at alle hunder som skal delta i løp registreres i forbundets eget register, Trekkhundregisteret. Registreringen er gratis. Her er det mulighet for å finne eier ved søk på chip-nummer.

I normalprisen for innsetting av chip hos veterinær, er registrering i Norsk DyreID inkludert. Dette er ikke noe man gjøre, men noe vi anbefaler sterkt. Det er denne databasen politiet, Viking, veterinærer samt NHF sine TD’er bruker for å finne en bortkommen hunds rette eier. Alle kan gå inn på dyreid.no, legge inn et chipnummer og finne eieren. Kjøper man chip hos NHF må man selv sørge for registrering i DyreID hos veterinær, det koster kr 590. Om du ønsker å endre registreringen/overføre hunden til andre, koster det kr 350.

Tekniske fakta:

Microchip for merking av hunder skal følge ISO standard 11784/11785 (11784 beskriver chip, 11785 beskriver leser). Chip skal inneholde et unikt 15 sifret tall, hvorav de siste 8 sifre er serienummer.
Hvis første siffer er 0-8 betyr det en 3-sifret
ISO landkode (Norge er 578, Sverige 752, USA 840, England 826), etterfulgt av ett siffer (ofte “0”) deretter 3-sifret produsentkode.
Starter nummeret med tallet 9 er det en 3-sifret produsent-kode, de neste 3(4) sifre er produsentens interne betegnelse på merkingen. Om chip starter med tallet 900 er de neste 3 også produsentkode (9xx). Starter chip med tallet 999 så betyr det en chip brukt for testing, denne skal ikke implanteres i dyr.