Morten Rønseth

mai 102024
 

Den 2. juni inviterer klubben til fellesvaksinering på Trandum.

All betaling må skje i forkant, til Vipps 528999. Det er ikke mulig å betale med kontanter på stedet, og husk også at det kan være dårlig mobildekning på stedet.
Ingen betaling, ingen vaksinering.

Det vil bli sendt ut lister i forkant, med møtetidspunkt for den enkelte. Dersom du møter opp for tidlig eller må vente på din tur, er det viktig at du parkerer litt unna og holder god avstand til selve vaksineringen. Vi roper deg frem når det er din tur.

Du må på forhånd sende oss på epost en oversikt over hvilke vaksiner, og hvor mange av hver, du skal ha, totalt for alle hunder – det må gjøres INNEN 24. MAI!

DHP     : ___ stk
DHPPi    : ___ stk
Pi      : ___ stk
BbPi     : ___ stk
Rabisin   : ___ stk
Leptospirose : ___ stk
Pass        : ___ stk (kr 445)
Innsetting av chip : ___ stk (kr 175) - eier må ha med chip selv!

Pris er kr. 245,- for første vaksine, kr. 225,- for andre vaksine – dette gjelder pr. hund.
Eksempel:

Hund 1: DHP + BbPi = 245 + 225 = kr 470

Hund 2: DHPPi + chip + Pass = 245 + 175 + 445 = kr 865

Totalt: 470 + 865 = kr 1335

Ved vaksinering med Rabisin skal hunden ikke motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før / 14 dager etter at den vaksineres.

NB! Ved oppmøte må du ha med ferdig utfylt vaksinasjonsskjema som viser hvilke vaksiner hver hund skal ha.
Her kan dere laste ned vaksinasjonsskjema.

Oppmøte er her

Les mer om microchip, vaksiner og vaksinering her

NB! Vi tar forbehold om prisendringer.

mar 152024
 

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2024

20.03.2024 kl 19:00 – Tunveien 19, Gardermoen

Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle styrets årsberetning
 5. Behandle regnskap og revisjonsberetning
 6. Behandle budsjett
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Sakspapirer

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at: ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Forretningsorden

 1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer
 2. Protokollen føres av den valgte referent
 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang
 4. Ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov
 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid
 6. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering
 7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer
 8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot

Velkommen til årsmøte!

Mvh, Styret

sep 072023
 

Lørdag 9. september

 • 0800 – 0900 Inngang / registrering – Messeområdet er åpent
 • 0900 – 0940 Velkommen; Åpning av seminaret og praktisk info.
  Velkommen ved seminarkomiteen
  Geir Marring fra OSLO HUNDSKOLE holder innledning og pep talk !!!
 • 0940 – 1010 PAUSE
 • 1010 – 1210 Brage Nilsen Jæger – Hanna Lyrek – Annbjørg Bakken
  Hva er motivasjonen for å trene og satse på hundekjøring? Betraktninger og tanker om hundekjøring. To av disse fremragende hundekjørerne har fått hundekjøring inn i blodet fra tidlig alder, hva er motivasjonen i voksen alder? En av de startet med hundekjøring i ungdomsårene, hvorfor?
 • 1210 – 1400 PAUSE
 • 1400 – 1500 Brent Sass fra Alaska. Engelsk foredrag
  Han vil fortelle oss hvordan han kom inn I sporten og hva som var grunnen til at han startet med hundekjøring. Hva var målet hans når han ble introdusert for hundekjøring. Og selvsagt masse mer …….
 • 1500 – 1615 PAUSE
 • 1615 – 1700 Gold rush run i Finland. Engelsk foredrag
  Presentasjon av løpet og tanker om sin fremtidige posisjon som LD arrangør. Tanker om rekruttering.
 • 1700 – 1730 Finnmarksløpet
  Hva kan FL som arrangør gjøre for rekrutteringen? Nyheter i løpet.
 • 1730 – 1800 Femundløpet
  Hva kan FEL som arrangør gjøre for rekrutteringen? Nyheter i løpet.
 • 1800 – 1900 Messeområdet er åpent.
 • 2000 – 0000 Festmiddag

Søndag 10. september

 • 0900 – 0930 Frokosttilbud i kafeen – Messeområdet er åpent
 • 0930 – 1100 Maren Leegaard – Ronja Leegaard – Ylva Leegaard
  Team Leegaard kommer til seminaret for å fortelle om sine erfaringer med hundekjøring. Disse jentene har allerede rukket å markere seg på resultatlistene i flere klasser. Hva som er motivasjonen og masse mer vil de fortelle oss på seminaret. 1100 – 1145 PAUSE
 • 1145 – 1230 Petter Swift
  Er det en person som virkelig har tatt begrepet “På nye spor” til nye høyder og stått på for de yngre kjørerne som vil inn i sporten vår så er det Petter Swift. I 2016 fikk han NHF ungdomskomite sin hederspris for sitt arbeid for rekruttering, og han er den personen som har vært med på å legge grunnlaget for rookie kursene i Norge.
 • 1230 – 1315 PAUSE
 • 1315 – 1400 Emma Cowell Engelsk foredrag
  «Harnessing the Power of the Arctic»
  Samhandling med hundene i naturen gir oss alle stor verdi. Hun har skrevet masteroppgave om hvordan vi kan tenkte nytt, og hvordan dette kan utvikle turisme, hundekjøring som sport og dyrevelferd på en mer bærekraftig måte.
 • 1400 – 1430 PAUSE
 • 1430 – 1530 Brent Sass fra Alaska. Engelsk foredrag
  Han vil ta oss gjennom en spennende reise og berømte hundeløp; Iditarod og Youkon Quest.
 • 1530 – Avslutning – messeområdet åpent…..
aug 282023
 
Vi vil ønske velkommen til årets seminar i regi av Hakadal Sledehundklubb.
9 og 10 september 2023 åpner vi dørene på Frogner Idrettslag til årets begivenhet i starten av sesongen 23/24. Du kan hente inspirasjon, treffe folk, skravle og ikke minst handle inn til sesongen i den største butikken for hundefolk. Temaet i år er PÅ NYE SPOR. Dette temaet vil bli spennende på alle måter. Ungdom, endringer i løp, endringer av utstyr.

 

 

VI SENKER PRISENE FOR 2023 !

Prisene for å delta på seminaret er:
 • Lørdag og søndag – Helgepass kr. 800,-
 • Kun lørdag – Lørdagspass kr. 500,-
 • Kun søndag – Søndagspass kr. 400,-
 • Festmiddag – lørdag kveld. kr. 450,-
Ønsker du å være med på 2 trivelig dager på 2016 Frogner kan du gjøre det på to måter:
 1. Scann QR koden som ligger som bilde og velg fra menyen.
 2. Du kan også skrive inn 687530 i VIPPS og velge fra menyen.
Alt blir innendørs. Seminaret og butikkdelen kan besøkes uavhengig av været.
Kjøpte billetter refunderes ikke.
Vi vil komme med praktisk informasjon etter hvert.
– detaljert program med tider
– info om tog / bil og buss
– info om overnatting.
– info om parkering.
Vi ønsker alle velkommen og tror det blir et bra trøkk denne helgen.
apr 252023
 

Den 4. juni inviterer klubben til fellesvaksinering på Trandum.

All betaling må skje i forkant, til Vipps 528999. Det er ikke mulig å betale med kontanter på stedet, og husk også at det kan være dårlig mobildekning på stedet.
Ingen betaling, ingen vaksinering.

Det vil bli sendt ut lister i forkant, med møtetidspunkt for den enkelte. Dersom du møter opp for tidlig eller må vente på din tur, er det viktig at du parkerer litt unna og holder god avstand til selve vaksineringen. Vi roper deg frem når det er din tur.

Du må på forhånd sende oss på epost en oversikt over hvilke vaksiner, og hvor mange av hver, du skal ha, totalt for alle hunder – det må gjøres INNEN 26. MAI!

DHP     : ___ stk
DHPPi    : ___ stk
Pi      : ___ stk
BbPi     : ___ stk
Rabisin   : ___ stk
Leptospirose : ___ stk
Pass        : ___ stk (kr 440)
Innsetting av chip : ___ stk (kr 170) - eier må ha med chip selv!

Pris er kr. 240,- for første vaksine, kr. 220,- for andre vaksine – dette gjelder pr. hund.
Eksempel:

Hund 1: DHP + BbPi = 240 + 220 = kr 460

Hund 2: DHPPi + chip + Pass = 240 + 170 + 440 = kr 850

Totalt: 460 + 850 = kr 1310

Ved vaksinering med Rabisin skal hunden ikke motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før / 14 dager etter at den vaksineres.

NB! Ved oppmøte må du ha med ferdig utfylt vaksinasjonsskjema som viser hvilke vaksiner hver hund skal ha.
Her kan dere laste ned vaksinasjonsskjema.

Oppmøte er her

Les mer om microchip, vaksiner og vaksinering her

NB! Vi tar forbehold om prisendringer.