mai 282020
 

Velkommen til årsmøtet 4. juni 2020! Her følger saksliste og forslag: Saksliste Årsmøte HSHK 2020 Telle opp og godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Godkjenne styrets årsberetning Behandle regnskap Godkjenne budsjett Behandle forslag og saker Foreta følgende valg: Leder 2 år Sekretær 2 [les mer…]

apr 272020
 

Ny dato: Vi kaller inn til utendørs årsmøte. Dato blir 4 juni, ikke 3. som tidligere antydet! Se forøvrig tidligere innkalling for agenda. Det er anledning til å fremme forslag fram til to uker før møtet.

feb 062020
 
Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2020 24.03.2020 kl 19:00 i møtelokaler i Tunvegen 19 på Gardermoen. UTSATT PGA KORONA! Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no Saksliste: (endelig saksliste vil foreligge senest 1 uke før årsmøtet)Godkjenne de stemmeberettigedeGodkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordenVelge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 [les mer…]