okt 142020
 
BARMARKMORO 2020            24.10. Kl 11.00 Sessvolmoen

Velkommen til Uhøytydelig og morsom dag. Alle klasser. Møteplassen Helikopterplassen , Sessvolmoen. Påmeldning og registrering kl 11.00 tilstede. Husk smittevern og bruk gjerne hjelm. 100kr medlem og 200kr ikke medlem, betale med vipps. Mere info klubbens Facebook-side. Spørsmål Håvard Dille TLF 91354666

mai 282020
 

Velkommen til årsmøtet 4. juni 2020! Her følger saksliste og forslag: Saksliste Årsmøte HSHK 2020 Telle opp og godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Velge ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Godkjenne styrets årsberetning Behandle regnskap Godkjenne budsjett Behandle forslag og saker Foreta følgende valg: Leder 2 år Sekretær 2 [les mer…]