mai 052019
 

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Hakadal Sledehundklubb lørdag 11. mai kl 1700

Da regnskapet 2017  ikke ble godkjent ved årsmøtet 2018, vil dette bli behandlet på ekstraordinært årsmøte. Dette avholdes i forkant av ordinært årsmøte.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenne de stemmeberettigede

Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokoll

Godkjenne regnskap

 

Innkalling til ordinært Årsmøte i Hakadal Sledehundklubb lørdag 11.mai. 2019 kl. 17.10 på Vombakkhytta i Nannestad.

 

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenne de stemmeberettigede

Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokoll

Gjennomgang av styrets årsberetning for 2018

Godkjenne regnskap

Vedta budsjett

Innkomne forslag

Valg

 

Innkomne forslag:

 

Det har kommet forslag til økning av kontingenten fra 2020, noe som vil bedre klubbens økonomi en anelse.

 

I dag Forslag 1 Vil gi økt inntekt Forslag 2 Vil gi økt inntekt
Enkeltmedl ca. 60 stk 400 470 4200 520 7200
Hovedmedl ca. 50 stk 500 570 3500 620 6000
Løypestøtte ca. 20 stk 200 300 2000 350 3000
Sum økning     9700   16200

 

 

Det foreslåes videre å opprette en egen Vipps mulighet til løypebidrag uten krav til fast beløp.

Det vil gjøre det lettere for tilfeldige å støtte løypene uten å måtte registrere seg med alt av personalia

 

Styrets innstilling er å gå for forslag 1 eller 2 samt Vipps-muligheten for løypestøtte.