Torunn Garder

aug 142019
 
Seminarprogram med diverse info

Hakadal Sledehundklubbs årlige hundekjørerseminar, 7. – 8. september. Åpent for alle som er interessert i hunder som jobber, enten om man har 0 eller 50 hunder. Billettsalg via Vipps. Seminaret er åpent for alle.

Seminarprogram med diverse info
Her finner du alt om påmelding, overnatting, program etc.

Info: The sled dog conference/seminar will this year ONLY be in Norwegian language, due to no English guests among the invited speakers.

jun 122019
 

Dugnad med velfortjent grillfest.

Gode løyper på vinteren betyr god innsats på sommeren. Sett av lørdag 22. juni til oppstramming av viltvoksende buskevekster i søndre, midtre og nordre del av løypenettet. Etter endt arbeid blir det velfortjent grillfest!

Gjør klar motorsager, krafser og grove klippesakser – detaljer kommer fortløpende på Facebook!

mai 052019
 

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Hakadal Sledehundklubb lørdag 11. mai kl 1700

Da regnskapet 2017  ikke ble godkjent ved årsmøtet 2018, vil dette bli behandlet på ekstraordinært årsmøte. Dette avholdes i forkant av ordinært årsmøte.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenne de stemmeberettigede

Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokoll

Godkjenne regnskap

 

Innkalling til ordinært Årsmøte i Hakadal Sledehundklubb lørdag 11.mai. 2019 kl. 17.10 på Vombakkhytta i Nannestad.

 

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenne de stemmeberettigede

Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokoll

Gjennomgang av styrets årsberetning for 2018

Godkjenne regnskap

Vedta budsjett

Innkomne forslag

Valg

 

Innkomne forslag:

 

Det har kommet forslag til økning av kontingenten fra 2020, noe som vil bedre klubbens økonomi en anelse.

 

I dag Forslag 1 Vil gi økt inntekt Forslag 2 Vil gi økt inntekt
Enkeltmedl ca. 60 stk 400 470 4200 520 7200
Hovedmedl ca. 50 stk 500 570 3500 620 6000
Løypestøtte ca. 20 stk 200 300 2000 350 3000
Sum økning     9700   16200

 

 

Det foreslåes videre å opprette en egen Vipps mulighet til løypebidrag uten krav til fast beløp.

Det vil gjøre det lettere for tilfeldige å støtte løypene uten å måtte registrere seg med alt av personalia

 

Styrets innstilling er å gå for forslag 1 eller 2 samt Vipps-muligheten for løypestøtte.

mar 192019
 

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2019

11. mai 2019 klokka xx  på Vombakkhytta i Nannestad (Vi kommer tilbake med klokkeslett)

Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Saksliste: (endelig saksliste vil foreligge senest 1 uke før årsmøtet)
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Gjennomgå styrets årsberetning.

Godkjenne regnskap
Vedta budsjett
Innkomne forslag
Valg

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Da regnskapet 2017  ikke ble godkjent ved årsmøtet 2018, vil dette bli behandlet på ekstraordinært årsmøte. Dette avholdes i forkant av ordinært årsmøte.

Grilling og “mingling” etterpå!

Vi fyrer grill eller bål etter møtet! Ta med grillmat, drikke og stol!

Årsmøte saker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Sted: Vombakkhytta ved Gamle Hadelandsvei/Nannestad

Velkommen!!!! / Styret

Vombakkhytta (foto:TG)

jan 242019
 

Det er duket for årets klubbmesterskap i Hakadal Sledehundklubb!
Mesterskapet er åpent både for medlemmer og kommende medlemmer! ( Du kan melde deg inn på stedet)

Årets mesterskap sannsynligvis også i år gå fra Vombakkhytta ved Gamle Hadelandsvei. Herfra går det milevis med spennende løypenett både sydover, vestover og nordover!
Info om løypelengde og traseer kommer. Det blir minimum en trase på ca 2,5 mil.
Oppmøte kl 1000, kjørermøte kl 1100 og deretter start når du er klar.
Startkontingent ikke fastsatt ennå.
Benytt gjerne anledningen til å melde deg inn i Østlandets beste sledehundklubb.
Når alle er i mål blir det bålfyring, pølse og lompe og premie til alle!!
Følg med på Facebook for detaljer og oppdateringer om arrangementet.
Vel møtt til en særdeles uhøytidelig og givende dag!

Fint om du klikker “skal” inne på arrangementet på Facebook, så vi får en viss peiling på hvor mange som kommer.. 🙂

Håvard/Torunn