Morten Rønseth

aug 292022
 

Hva: Hakadal sledehundklubb sitt årlige hundekjørerseminar.
Når: 17-18. September 2022
Hvor: Trondheimsveien 350, Frogner

 

 

 

Vi inviterer til 2 dager med foredrag og work shops. Mest for hundekjørere, men også for mange andre som synes arbeid med hund er gøy.
Prisene for å delta på seminaret er:

 • Lørdag og søndag – Helgepass kr. 900,-
 • Kun lørdag – Lørdagspass kr. 500,-
 • Kun søndag – Søndagspass kr. 550,-
 • Festmiddag – lørdag kveld. kr. 350,-

Ønsker du å være med på 2 trivelig dager på 2016 Frogner kan du gjøre det på to måter:

 1. Scann QR koden over
 2. Du kan også skrive inn 687530 i VIPPS og velge fra menyen.

Siste frist for påmelding er fredag 9 september.

Nå nærmer det seg seminartid og det kan være lurt å melde seg på snart.
Det er mange som benyttet seg av early bird pris, og det setter vi stor pris på.
For at vi skal kunne gi dere den opplevelsen vi ønsker ber vi dere melde dere på innen fristen.

Vi har laget et program med ulike work shops som vil gå mellom foredragene. Disse vil gå to ganger lørdag og to ganger søndag. Se info om dette nederst på søndagens program (under).
Vi mener vi har laget et program for alle. Langdistanse, mellomdistanse, dressur, tur og noen skjeve blikk på hundekjøring fra en annen vinkel.
Og ikke glem en hel hall med ulike utstyrsleverandører.

 

Program:

Parkering:
Her er informasjon om hvor 2016 Frogner er i landet og hvor du som har behov for det kan parkere din bobil eller campingvogn.
Vi har tegnet streker som markerer seminarområdet og også parkeringsområdet.
Adressen til seminaret er Trondheimsveien 350, 2016 Frogner.
Seminaret holdes i en del av idrettshallen til Frogner IL.
Det er ca. 5 minutter å gå fra parkeringsplassen til seminaret.
Det vil være noen regler for bruk av området da det ligger i nærhet til et boligområde og parkeringsplassen er laget for skolen i uken.

 • Det er ikke strøm for bobiler eller campingvogner i nærheten.
 • Det er ikke anledning til å ha med hunder.
 • Det er ikke anledning til å bruke aggregat på området.
 • Parkeringsbestemmelsene som gjelder for området må følges.

Dette var den litt strenge biten.
Vi tror plassen vi kan tilby for parkering er veldig bra i forhold til deltakelse på seminaret og ønsker alle velkommen.

apr 272022
 

Den 22. mai inviterer klubben til fellesvaksinering på Trandum

All betaling må skje i forkant, til Vipps 528999. Det er ikke mulig å betale med kontanter på stedet, og husk også at det kan være dårlig mobildekning på stedet.
Ingen betaling, ingen vaksinering.

Det vil bli sendt ut lister i forkant, med møtetidspunkt for den enkelte. Dersom du møter opp for tidlig eller må vente på din tur, er det viktig at du parkerer litt unna og holder god avstand til selve vaksineringen. Vi roper deg frem når det er din tur.

Du må på forhånd sende oss på epost en oversikt over hvilke vaksiner, og hvor mange av hver, du skal ha, totalt for alle hunder – det må gjøres INNEN 13. MAI!

DHP     : ___ stk
DHPPi    : ___ stk
Pi      : ___ stk
BbPi     : ___ stk
Rabisin   : ___ stk
Leptospirose : ___ stk
Pass        : ___ stk (kr 400)
Innsetting av chip : ___ stk (kr 150) - eier må ha med chip selv!

Pris er kr. 220,- for første vaksine, kr. 200,- for andre vaksine – dette gjelder pr. hund.
Eksempel:

Hund 1: DHP + BbPi = 220 + 200 = kr 440

Hund 2: DHPPi + chip + Pass = 220 + 150 + 400 = kr 770

Totalt: 440 + 770 = kr 1210

Ved vaksinering med Rabisin skal hunden ikke motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før / 14 dager etter at den vaksineres.

NB! Ved oppmøte må du ha med ferdig utfylt vaksinasjonsskjema som viser hvilke vaksiner hver hund skal ha.
Her kan dere laste ned vaksinasjonsskjema.

Les mer om microchip, vaksiner og vaksinering her

NB! Vi tar forbehold om prisendringer.

mar 132022
 

Det vil bli avholdt klubbmesterskap på Åstjern den 19. mars.
Ta med grillmat og godt humør, klubben sørger for å holde grillen varm.
Det vil bli løp i følgend klasser:

 • 16km: 8-spann, start kl 11:00 – 11:30
 • 10 km: 6-spann starkt kl 11:30
 • 5km: 1 til 5-spann, start kl 11:30 – 12:00

Påmelding på stedet, medlemmer kr 100, ikke-medlemmer kr 200.

GPX filer (zip) finner dere her:

Vi sees!

feb 232022
 

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2022

22.03.2020 kl 19:00 – Tunveien 19, Gardermoen

Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle styrets årsberetning
 5. Behandle regnskap og revisjonsberetning
 6. Behandle budsjett
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Sakspapirer

 

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at: ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Forretningsorden

 1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer
 2. Protokollen føres av den valgte referent
 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang
 4. Ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov
 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid
 6. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering
 7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer
 8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot

Velkommen til årsmøte!

Mvh, Styret