Torunn Garder

aug 162018
 

Årets hundekjørerseminar!

Påmeldingsfrist 19.august. All info om påmelding etc finner du i bildet, eller følg oss på facebook.

Velkommen!

jun 042018
 

UTSATT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2018

  1. juni klokka 17:00 hos Elisabeth og Per Olav i Asakskogen/Maura

 NB!

Det ekstraordinære årsmøtet må utsettes til etter sommerferien da regnskapet ikke er klart.
Vi beklager dette. Nytt varsel vil komme når vi har dato.
Ps. Annonsert dugnad og grillfest samme dag går som planlagt.
Styret/Torunn

 

Det ble avhold ordinært årsmøte i klubben den 26.mai.

Da regnskap 2017 og budsjett 2018 ikke var forelagt revisor i tide vedtok årsmøtet at det måtte kalles inn til ekstraordinært årsmøte for disse postene.

 

 

Saksliste:
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Godkjenne regnskap
Vedta budsjett

apr 162018
 

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2018!

26. mai 2018 klokka 17:00 på Vombakkhytta i Nannestad

Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Saksliste: (endelig saksliste vil foreligge senest 1 uke før årsmøtet)
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Gjennomgå styrets årsberetning.

Godkjenne regnskap
Vedta budsjett
Innkomne forslag
Valg

Grilling og “mingling” etterpå!

Vi fyrer grill eller bål etter møtet! Ta med grillmat, drikke og stol!

Vombakkhytta har en del sengeplasser. Det er også muligheter for oppsetting av telt.

Årsmøte saker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Sted: Vombakkhytta ved Gamle Hadelandsvei/Nannestad

Velkommen!!!! / Styret

Vombakkhytta (foto:TG)

mar 042018
 

Helgen for årets Hundekjørerseminar i regi av Hakadal Sledehundklubb er klar:

7.-9. september – Åstjern Hyttetun, Brandbu, Oppland (samme sted som i 2017).

Hold av helgen for supre foredrag, hundekjørerfest og en flott mulighet til å handle hundekjørerutstyr hos alle våre utstillere!

På vegne av seminarkomiteen,
Nina Skramstad