jun 042018
 

UTSATT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2018

  1. juni klokka 17:00 hos Elisabeth og Per Olav i Asakskogen/Maura

 NB!

Det ekstraordinære årsmøtet må utsettes til etter sommerferien da regnskapet ikke er klart.
Vi beklager dette. Nytt varsel vil komme når vi har dato.
Ps. Annonsert dugnad og grillfest samme dag går som planlagt.
Styret/Torunn

 

Det ble avhold ordinært årsmøte i klubben den 26.mai.

Da regnskap 2017 og budsjett 2018 ikke var forelagt revisor i tide vedtok årsmøtet at det måtte kalles inn til ekstraordinært årsmøte for disse postene.

 

 

Saksliste:
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Godkjenne regnskap
Vedta budsjett