aug 252015
 

Vi ser at det fortsatt er endel av våre “gamle” medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 2015. Det er synd, det er jo medlemmene våre vi lever for! Og av…

Vi håper det beror på forglemmelser og sommermodus.

Helt NYE medlemmer er selvfølgelig også hjertelig velkommen!  Her finner du info om medlemskap, priser o.l.: Medlemsinfo 2015 07

Velkommen!