apr 162016
 

IMG_5726Vi minner om:

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2016 samt feiring av klubbens 25 års jubileum!!

21. mai 2016 klokka 17:00 på Vombakkhytta i Nannestad

 

Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

 

Saksliste: (endelig saksliste vil foreligge senest 1 uke før årsmøtet)
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Gjennomgå styrets årsberetning.

Godkjenne regnskap
Vedta budsjett
Innkomne forslag
Valg

Grillfest
Klubben har i år 25 års jubileum!

Vi har derfor gleden av å invitere til grillfest etter møtet!  Klubben stiller med grillmat, varm grill, engangsbestikk og tallerkener. Ta med det du vil ha å drikke.

Vombakkhytta har en del sengeplasser. Det er også muligheter for oppsetting av telt.

Årsmøte saker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post at hakadalsledehundklubb.no

Sted: Vombakkhytta ved Gamle Hadelandsvei/Nannestad

Vombakkhytta (foto:TG)

Vombakkhytta (foto:TG)