des 162015
 

ArneTil Arne

Hakadal Sledehundklubb ble stiftet i 1991 av 5 personer. Disse var Arne og Petter Iversen, Trond Hafel, Sverre Ekra og Tore Grov. Dette var grunnleggerne av Hakadal Sledehundklubb.

Vi hadde også andre trekkhund klubber på det sentrale østlandsområdet, det var en klubb i Asker og Bærum og en i Oslomarka. Disse klubbene av imidlertid sterkt dominert av nordisk stilart og tanken rundt reinrasede hunder var fremtredene. Trolig var det 10-15 sledekjørere i hver av disse klubbene, men sikkert 100-200 nordisk-kjørere. Sledehundkjørerne ble sett på som litt ”underklasse”.

Arne, som er vokst opp i en markafamilie, var (og er!) lommekjent i både Romeriksåsen og i Nordmarka. Han kan navnet på så og si alle plasser og steder i marka. Han har inngående historiske kunnskaper om hvem som har bodd hvor, hvem som giftet seg med hvem og hvem som skjøt den siste bjørnen i Nordmarka. Dette kommer som en direkte følge av all den tiden han har tilbrakt i skogen de siste 100 årene.

På tidspunktet klubben ble dannet, jobbet Arne for Nils Thomas Fearnley. Denne kontakten med Fearnley medførte at klubben hadde mulighet for å få innpass til å kjøre slede i Romeriksåsen.

De aller første de første årene hadde klubben sin treningsløype fra bommen ved Strekan og innover i Nordmarka. Her gikk også klubbens aller første klubbmesterskap.  Fearnley var imidlertid veldig positiv til at vi skulle etablere “vårt eget” løypenett adskilt fra skiløypene.  Den første løypa i Romeriksåsen ble Kolsjø-Buvannsrunden. Den neste ble ”Klubbrunden”. Siden har løypas lengde økt med mangfoldige mil!  Som en direkte følge av at samarbeidet mellom klubben og Fearnley fungerte så godt, la Fearnley inn et godt ord for oss hos de andre grunneierne i distriktet og han aksepterte også at vi fikk lov til å utvide løypenett på hans grunn. Dette kom jo selvfølgelig ut det gode forholdet Arne og Fearnley hadde (og har).   Klubben viste seg å fylle et stort manko i østlandsområdet og ekspanderte raskt fra 5 til nærmere 150 medlemmer. Etableringen av klubben har vært et løft både for klubbens medlemmer og for øvrige sledehundkjørere på Østlandet. Vi fikk et sted vi kunne kjøre, vi har det mest sentrale løypenettet i Norge!

Hytta på Vestenden ble leid av klubben i 1996. Arne, med god hjelp av Sverre, pusset opp det meste av denne. Det ble nedlagt betydelig arbeidsinnsats her. Hytta var et samlingspunkt for klubben fram til rundt 2002, da interessen avtok, og klubben derfor valgte å avslutte leieforholdet.

For å kjøre løyper trengte klubben snøscootere. Det første året fikk vi låne scooter av Fearnley. Dette var selvfølgelig ikke noen god løsning, så for å få råd til å kjøpe vår første scooter måtte dugnad til. Denne sto i hovedsak Arne og Sverre for. De murte grunnmurer og bisto i kakelotteri! Etter hvert ble det nok kroner til scooterinnkjøp – en Yamaha Viking II. Året etter anskaffelsen falt det 2,5 meter snø. Den vinteren lærte Arne, Per Olav (Gausereide) med flere å kjøre scooter og sage trær!

Historien om Arne og klubben kunne fortsatt i det lange og breide… Arne har vært en nøkkelperson, en ressurs, en hundekjører, skogsmann, kamerat, dugnadsleder etc. etc. i alle år. Og så er han alltid blid!

Noen tar det som en selvfølge at løypene ligger klare. Uten Arne kunne ikke dette latt seg gjøre!

Hakadal Sledehundklubb vil tydeliggjøre hvilken enormt stor pris vi setter på deg og utnevner deg

herved til Æresmedlem! Gratulerer!

Styret, 05.12.2015

Arnes gave