apr 272020
 

Ny dato: Vi kaller inn til utendørs årsmøte. Dato blir 4 juni, ikke 3. som tidligere antydet!

Se forøvrig tidligere innkalling for agenda.

Det er anledning til å fremme forslag fram til to uker før møtet.