feb 062020
 

Innkalling til årsmøte i Hakadal Sledehundklubb 2020

24.03.2020 kl 19:00 i møtelokaler i Tunvegen 19 på Gardermoen. UTSATT PGA KORONA!

Årsmøtesaker må meldes til styret skriftlig seinest 14 dager før årsmøtet, helst på post@hakadalsledehundklubb.no

Saksliste: (endelig saksliste vil foreligge senest 1 uke før årsmøtet)
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Velge ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Gjennomgå styrets årsberetning.

Godkjenne regnskap
Vedta budsjett
Innkomne forslag
Valg

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme!
Mvh, Styret / Torunn